Sediul consiliului local: Racoviţa nr.331, cod poştal 307330, telefon/fax 0372 227400

Primar: Negru Nicolae

Viceprimar: Nanu Alin

Secretar: Costi Doru Iulian

Repere istorice:

- 1447 - localitatea Racoviţa este amintită sub numele de Rakovicza, aparţinând domeniilor Duboz;

- sec. XV - nobilii valahi Dănescu sunt proprietarii domeniilor Duboz şi Recaş, dar zălogesc şi satul Keped;

- 1717 - în evidenţele camerale, comuna figurează ca având 40 case;

- 1840 - autorităţile colonizează în satul Căpăt circa 20 de slovaci din zona Trencin;

- 1918 - din acest an şi până în prezent numele comunei este Racoviţa ;

- 26 mai 1946 - se na ş te la Hitiaş publicistul Simion Todorescu;

- 27 august 1947 - se naşte la Ficătar Petru Peţa, poet în grai bănăţean, sculptor în lemn;

- 16 martie 1952 - se naşte la Racoviţa Dănuţ Diaconescu, judecător, fost vicepreşedinte al Tribunalului Timiş;

- 7 noiembrie 1970 - se naşte la Hitiaş solistul de muzică populară bănăţeană Adrian Stanca;

- 2002 - comuna Racoviţa avea 3197 de locuitori;

- 2004 - apare primul număr al publicaţiei „Informaţia de Racoviţa“;

- 2009 - apare „Glosarul de termeni dialectali din comuna Racoviţa“, lucrare elaborată de Simion Todorescu-Răcovişianu;

- Căpăt (1447, Kiskeped), Drăgoieşti (1365, Dragonfalva - „Satul dragonilor“), Ficătar (1320, Fyghatar), Hitiaş (1428, Hathyas), Sârbova (1447, Zereb - probabil  Sâwrbu).

6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 2949 persoane, din care:

- masculin = 1403 persoane

- feminin = 1546 persoane

7. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2012 = 1144

8. Numărul şi denumirea satelor componente = 6: Racoviţa, Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar, Hitiaş şi Sârbova.

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

  - DJ 572 = 9,96 km; DJ 592 = 5,2 km; DJ 592D = 17,96 km;

  - DC 143 = 8,8 km; DC 144 = 4,1 km

b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

  - DJ 592D Racoviţa-Hitiaş = 4 km;

  - DJ 592D Racoviţa-Sârbova = 8 km;

  - DJ 592D Racoviţa-Drăgoieşti = 2 km;

  - DJ 592D Racoviţa-Ficătar = 4 km;

  - DC 143 Racoviţa-Căpăt = 4 km.

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

  - Racoviţa = 9,4 km;

  - Ficătar = 6,1 km;

  - Hitiaş = 14,5 km;

  - Căpăt = 2,0 km

11. Număr posturi în primărie - total = 22, din care:

- funcţionari publici = 9

- personal contractual = 13 

12. Număr consilieri = 11

13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş;

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş - „ADID Timiş“;

- Asociaţia Microregională „Timiş-Est“;

- Asociaţia de apă, canal a judeţului  Timiş (SC „APCAN“ SA);

-  Asociaţia Comunelor din România.

14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

- Pietruirea străzilor secundare;

- Executarea de alei pietonale în toate localităţile comunei;

- Modernizarea iluminatului public;

- Realizarea unui puţ sec în localităţile Racoviţa, respectiv Hitiaş;

- Repararea şi dotarea căminelor culturale din comună cu sobe şi mobilier strict necesar;

- Renovarea bisericii de lemn din localitatea Căpăt, biserică declarată monument istoric.

15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 7

16. Instituţii şcolare:

- Şcoli cu clasele I-VIII: Racoviţa şi Hitiaş;

- Şcoli cu clasele I-IV: Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar şi Sârbova;

- Grădiniţe cu program normal: Racoviţa, Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar, Hitiaş şi Sârbova.

17. Instituţii sanitare:

- Cabinet medical: Racoviţa, Hitiaş şi Drăgoieşti;

- Farmacie umană: Racoviţa;

- Cabinet sanitar-veterinar: Racoviţa.

18. Instituţii culturale:

- Cămine culturale: Racoviţa, Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar, Hitiaş şi Sârbova.

- Biblioteca comunală: Racoviţa.

19. Biserici, mănăstiri şi alte lă caşe de cult:

- Biserici ortodoxe române: Racoviţa, Hitiaş, Drăgoieşti (1784), Ficătar, Căpăt (sec. XVIII, monument arhitectonic) şi Sârbova (1690, biserica veche, 1735, cea nouă);

- Biserici greco-catolice: Racoviţa şi Hitiaş;

- Biserica romano-catolică Căpăt;

- Biserici baptiste: Racoviţa şi Ficătar;

- Biserica adventistă Ficătar.

20. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

- Monumente ale eroilor din Primul Război Mondial: Racoviţa, Căpăt, Ficătar şi Drăgoieşti;

- Monumentul  eroilor din Al Doilea Război Mondial: Racoviţa.

21. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

- Ruga în localităţile: Hitiaş (de Sf. Paşti); Drăgoieşti, Ficătar, Căpăt şi Sârbova (15 august - Adormirea Maicii Domnului);  Racoviţa (8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului).

Știri recente

Anunt concurs

Adaugat la 06 iunie 2022

Anunt concurs

Adaugat la 18 octombrie 2021

Anunț concurs

Adaugat la 23 august 2021